Amul, by i nordlige Iran, Mazandaran, ved Kaspiske hav; 168 300 innb. (2002). Markedsby; handel med ris og andre landbruksvarer. Brytning av kull og jernmalm i nærheten. Viktig by i middelalderen; omfattende minnesmerker, bl.a. Buzurjmihrs (tilhørte sasanid-dynastiet) mausoleum fra 1600-tallet.