Amoco Cadiz, liberisk-registrert supertanker som 16. mars 1978 grunnstøtte tre nautiske mil utenfor byen Portsall i Bretagne, Frankrike, etter problemer med roret. Skipet, som var på vei fra Persiabukta til Le Havre med 230 000 tonn råolje, brakk i to, og hele lasten lekket ut og tilsølte over 200 km av kysten. Mangelfullt oljevernutstyr, dårlig planlegging og dårlig vær førte til at bare 35 000 tonn olje ble samlet opp. Forurensningen forårsaket store skader på fuglelivet og dyre- og plantelivet i sjøen. Den medførte store tap for fiskerinæringen og hummer- og østersproduksjonen, samt for turistnæringen.