Ammianus Marcellinus, romersk historiker, født i Antiokia. Skrev et historieverk i 31 bøker om tiden 96–378 evt., en fortsettelse av Tacitus. Bevart er bøkene 14–31, som omhandler årene 353–378. Verket er en meget viktig historisk kilde. Ammianus Marcellinus er upartisk, tolerant, men overtroisk; hans stil er sterkt retorisk.