Ammi, planteslekt i skjermplantefamilien. Se tannstikke.