Amitai Etzioni, amerikansk sosiolog av tysk-jødisk bakgrunn, professor bl.a. ved Columbia University og George Washington University. Han har bl.a. studert dynamiske prosesser og endringer i organisasjoner, noe som resulterte i bøkene Modern Organizations (1964) og The Active Society (1968). Han er en aktiv deltager i samfunnsdebatten i USA, og hans teorier om ansvarlighet og fellesskapsfølelse, bl.a. presentert i bøker som The Moral Dimension: Towards a New Economics (1988), The Spirit of Community (1993), The New Golden Rule (1996) og From Empire to Community: A New Approach to International Relations (2004), har vunnet en del innflytelse i de liberale delene av den politiske eliten i USA og Storbritannia.