Amina, eg. Aminatu, afrikansk dronning, regjerte hausa-riket Zaria på 1500-tallet. Amina er en av Afrikas best kjente kvinnelige lederskikkelser, selv om den eksakte kunnskapen om henne er sparsom. Amina ble født i 1518, men det er uenighet om i hvilket år hun tok over styringen av Zaria. Hun var en dyktig hærfører, og Zaria-riket la under seg store områder under Aminas ledelse. Legendene om dronning Amina er fortsatt levende i hausa-kulturen i Nigeria.