«Platon (er meg) kjær, men sannheten enda kjærere», fri oversettelse av Aristoteles' bemerkning i forbindelse med sin lærer Platons etiske teori (Eth. Nic. I,6).