Amfipolis, attisk koloniby i Makedonia, ved elven Strymon, grunnlagt år 437 f.Kr. Fruktbart oppland; jordbruk, skipstømmer, gullgruver. Erobret av Filip av Makedonia år 358, i romersk tid hovedstad i en av de fire makedoniske provinser. Arkeologisk lokalitet, med klippegraver og et stort idrettsanlegg (gymnasium) fra hellenistisk tid.