American Line, amerikansk dampskipsselskap, dannet 1873 for trafikk mellom Philadelphia og Liverpool. Linjen gikk senere over til International Navigation Co. (INC), som 1893 opprettet en ny American Line (amerikansk-britisk-belgisk), som igjen opphørte 1924. INC ble 1902 omorganisert og omdøpt til International Mercantile Marine Co., en gigantisk shipping-trust med en kapital på 120 millioner dollar. Under den annen verdenskrig ble selskapet reorganisert og navnet endret til United States Lines.