Ambrosia, slekt i kurvplantefamilien, ca. 40 ettårige arter, de fleste hjemmehørende i Amerika. To arter som ugress i Norge; hesteambrosia, A. trifida, og beiskambrosia, A. artemisiifolia. Pollenet fra Ambrosia-arter kan virke sterkt allergifremkallende.