Forelskede er forrykte, sentens som synes avledet fra den romerske dikteren Terents' skuespill Andria, 1,3,13. Tilsvarer uttrykket Kjærlighet gjør blind.