Amaltheia, en geit som ammet den nyfødte Zevs på Kreta og til lønn ble opptatt blant stjernene; etter et annet sagn er Amaltheia en nymfe som oppfostret Zevs med geitemelk.