Amalrik 1, konge 1162–74, var sønn av Fulk av Jerusalem og bror av Balduin 3. Hans regjering var meget opptatt av stridigheter om Egypt, hvor han gjorde tre krigstog. Han var en meget lærd mann, særlig lovkyndig og dertil historisk interessert; har bl.a. fortjenesten av å ha satt tidens store historiker, Vilhelm av Tyrus, i arbeid. Amalrik var gift to ganger. Med sin første hustru, Agnes av Edessa, hadde han sønnen Balduin 4 og datteren Sibylla, med den andre, Maria Komnena, datteren Isabella, som brakte Jerusalems kongekrone til sin fjerde husbond, Amalrik 2, bror av Guy av Lusignan og konge i Jerusalem 1197–1205.