Amalia, kvinnenavn, tysk av gotisk 'arbeid, virke'. Varianter (begge engelske): Amelia og Amelie.