Amado Nervo, meksikansk forfatter, leder av «modernista»-bevegelsen i sitt hjemland. Etter noen år som journalist, gikk Nervo i 1905 over i diplomatiet og oppholdt seg til 1918 for det meste i Madrid. Hans diktsamlinger Perlas negras (1898) og Los jardines interiores (1905) hører til modernismens mer formdyrkende periode. En roligere tone blir slått an i Serenidad (1914). I 1920 kom La amada inmóvil. Versos a una muerta. Blant hans øvrige diktsamlinger kan nevnes Elevación (1917) og El estanque de los lotos (1919), der hans panteistisk og delvis buddhistisk pregede livssyn kommer til uttrykk. Nervo er også kjent for sine fortellinger med overnaturlige motiver og fremtidsvisjoner.