Amílcar Cabral, geriljaleder og politisk teoretiker fra Guinea-Bissau; bror av L. de Almeida Cabral. Stiftet i 1956 Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) og deltok samme år i opprettelsen av frigjøringsbevegelsen MPLA i Angola. Øverste leder for PAIGCs fremgangsrike frigjøringskamp mot det portugisiske kolonistyret, til han i januar 1973 ble drept under et attentat i Guinea. Cabral utgav en rekke skrifter som har fått stor betydning i den tredje verden, særlig om geriljakampens organisasjon, sosialistisk teori og den nasjonale kulturs betydning i afrikanske land. En del av de viktigste publikasjoner er samlet i Frigjøringskamp i teori og praksis (Oslo 1973).