Alyssum, dodre, (av gr. 'motvirke galskap', antyder at planten er blitt brukt mot hundegalskap), planteslekt i korsblomstfamilien, ca. 150 arter i Europa og Sentral-Asia. Se f.eks. grådodre. Navnet dodre brukes også om bl.a. steinbedplanten silkedodre, Lobularia maritima, og ugressarten dodre, Camelina sativa.