Alweg-bane, enskinnet bane, lansert av den svenske industrimann Axel Leonard Wenner-Gren, utviklet fra 1952, prøvebane ved Köln. Se enskinnebaner. Navn etter opphavsmannens initialer. De første årene etter lanseringen var det mange som hadde tro på at Alweg-baner ville bli fremtidens transportmiddel. Den første nye Alweg-banen ble åpnet i Disneyland 14.6.1959. Disny fulgte opp med en ny og videreutviklet bane i Disney World i 1971. Også Disney Tokio åpnet i 2001 en tilsvarende bane. En utstillingsbane ble åpnet i Torino 6.5.1961 og var siste gang i bruk sommeren 1962. Den fantes helt til 1970-tallet, men ble da revet. Seattle åpnet en Alweg-bane 12.3.1962 i forbindelse med verdensutstillingen. Denne eksisterer fortsatt. Oppfinneren døde 24.11.1961, og dette førte til en stagnasjon. Firmaet Alweg ble 11.9.1962 overtatt av Krupp-konsernet. Prøvebanen i Köln ble nedlagt i oktober 1967 og toget ble overtatt av Deutsches Museum i München. Det japanske firmaet Hitachi fikk i 1960 en lisensavtale med Alweg og i mars 1962 åpnet den første banen i Inuyama. Denne ble nedlagt i 2008. Firmaet har senere levert en rekke Alweg-baner til andre byer i Japan.