Alvar Cawén var en finsk maler. Han studerte i Paris 1908–09 og 1912 hvor han mottok impulser fra fauvismen og kubismen. Tilbake i Finland videreutviklet han sine nye impulser til en dempet form for ekspresjonisme preget av brune og mørkegrå farger. I 1916 dannet han Novembergruppen sammen med sine landsmenn Tyko Sallinen, Marcus Collin og Juho Rissanen. Hans koloristisk finstemte stil med klare konturer ga uttrykk for menneskelig varme og medfølelse, ofte med en religiøs grunntone. Nasjonalgalleriet i Oslo eier en studie (1928) til hans altertavle i Mänttä kirke.