Alværen, gårdsanlegg i Høyanger kommune, Sogn og Fjordane, øst for Lavik. Til gården, som var fogdgård fra ca. 1770, hører også et omfattende hageanlegg. Hovedbygningen, oppført av fogd Peder Hansen 1773, ble fredet 1923.