Altmark, landskap i Tyskland, Sachsen-Anhalt, nord for Magdeburg, vest for Elben. Det meste av Altmark er istidsavsetninger, flatland, største høyde er 160 moh. Hvete og sukkerbeter på den beste jorden, enger langs elvene, furuskog på sandjord. Altmark er stamland for staten Preussen.