Altes Land, landskap i nordlige Tyskland, Niedersachsen, ved Elben vest for Hamburg. Består av fruktbar elvemarsk langs Unterelbe mellom Stade og Harburg. Opprinnelig oppdyrket av flamske innvandrere. Dyrking av frukt og grønnsaker, spesielt kirsebær og epler.