Alt for folket, men intet ved folket, sentens av Fredrik den store av Preussen; et uttrykk for det opplyste eneveldes prinsipper.