Alt for damene var et tidligere norsk ukeblad, utgitt av Hjemmet A/S fra 1953–1967. Bladet hadde et opplag på noe over 50 000 rundt 1960. I 1961–1964 ble ukebladet omdøpt til Nye Alt for damene. I 1967 ble bladet nedlagt og inkorporert i ukebladet Hjemmet.