Alsvinn, i norrøn mytologi og runetrolldom den ene av solens hester; den andre het Årvak.