Alsing Emanuel Andersen, dansk sosialdemokratisk politiker. Medlem av Folketinget fra 1929 til sin død, parlamentarisk fører for sitt parti 1932–35 og 1940–45, forsvarsminister under Stauning 1935–40, finansminister juli–nov. 1942. Utnevnt til innenriksminister nov. 1947, men måtte tre ut av regjeringen etter få dager på grunn av angrep i sammenheng med hans politikk under den tyske okkupasjon av Danmark 1940–45. Andersen spilte en ledende rolle i Den sosialistiske internasjonale både før og etter den annen verdenskrig.