Alpine Club, verdens eldste alpeforening og forening for fjellklatrere, stiftet i London 1857. Norske æresmedlemmer er Fridtjof Nansen og Carl Wilhelm Rubenson. Gir ut tidsskriftet The Alpine Journal.