Alphonsus de Guimarães, brasiliansk dikter. Hans dikt er sterkt preget av religiøs mystisisme (Septenário das Dores de Nossa Senhora). Ved siden av Cruz e Sousa må Guimarães regnes som den mest sentrale figur innen den brasilianske symbolismen. Han var sterkt influert av Verlaine og Mallarmé og oversatte flere av førstnevntes dikt til portugisisk.