Alphonse Aulard, fransk historiker, fra 1886 professor i «den franske revolusjons historie» ved Sorbonne-universitetet, redigerte fra 1890 tidsskriftet La Révolution française. Hans hovedverk er Histoire politique de la Révolution française (1901). Aulard spilte en stor rolle i det republikanske opplysningsarbeidet i Frankrike; han var bl.a. en av grunnleggerne av Menneskerettighetenes liga.