Alnön, øy i Medelpad i Sverige. Øya ligger i Sundsvallsbukten, skilt fra Sundsvall ved det trange Alnösundet. Alnön er kjent for de sjeldne bergartene som utgjør øyas nordre del. På Alnön fantes fram til 1950-årene mange sagbruk.