Alluitsoq er en nedlagt bygd i Kujalleq Kommune på sørvestlige Grønland. Bygda ble anlagt som en tysk misjonsstasjon i 1774 av Brødremenigheten og ble overtatt av staten i 1900. Det finnes spor av meget gamle boplasser.