AFSOUTH, tidligere den ene av NATOs Europakommandos to store fellesoperative, regionale underkommandoer, Den søreuropeiske kommando. Hovedkvarter: Napoli, Italia. Nå erstattet av JFC Naples