ACT, NATOs kommando for utvikling og modernisering, den ene av NATOs to hovedkommandoer. Hovedkvarter: Norfolk, Virginia, USA. Et hovedkvarter underlagt ACT ble i 2003 etablert på Jåttå, Stavanger, se Joint Warfare Centre.