(Det franske forbund), selskap stiftet i Paris 1883, har til oppgave å spre kunnskap utenfor Frankrike om fransk språk og kultur. Avdelinger over hele verden, bl.a. i Oslo fra 1896.