Allerkristeligste konge, ærestittel for franske konger. Tittelen skal først være båret av Chlodvig 1 (ca. 466–511).