Aller, største bielv til Weser, springer ut vest for Magdeburg og munner ut nær Verden, ca. 40 km sørøst for Bremen; ca. 260 km lang, seilbar for mindre fartøyer til Celle.