Alle veier fører til Rom, gammelt ordspråk kjent i mange språk, men med usikker opprinnelse. Det henspiller trolig på det vel utbygde veisystemet som i keisertiden gikk fra Romas sentrum til alle deler av riket. Men det kan også komme av at Roma ble regnet som kristenhetens sentrum. Uttrykket finnes allerede hos Chaucer, 1391.