Allan Ramsay, britisk maler og skribent, sønn av Allan Ramsay. Han hadde flere studieopphold i Roma, og var bosatt i London fra 1756. Han virket som hoffmaler fra 1760. Ramsay var en av sin tids ledende portrettmalere i Storbritannia, han korresponderte med Voltaire, David Hume og Jean-Jacques Rousseau, som han portretterte 1776, og utførte en rekke portretter av dronning Charlotte og særlig Georg 3.