All-India Muslim League, muslimsk organisasjon i India frem til opprettelsen av staten Pakistan, se Muslim League.