Alkmene, i gresk mytologi en mykensk kongedatter, gift med Amfitryon. Hun fikk to sønner; Herakles med Zevs og Ifikles med Amfitryon.