Alkmaion, gresk sagnhelt, sønn av Amfiaraos og Erifyle. Han drepte etter sin fars død på hans befaling sin mor, men ble så til straff forfulgt av erinnyene, inntil gudene forbarmet seg over ham.