Alkestis, i gresk sagn kong Admetos' hustru. Sa seg villig til å gå i døden for ham da Artemis hadde bestemt at han måtte dø dersom ikke noen annen frivillig ville dø i hans sted. Alkestis ble imidlertid reddet av Herakles. Stoffet er behandlet av Evripides i et bevart drama, Alkestis, fra 438 f.Kr., og har inspirert en lang rekke tonekunstnere til operaer med emne fra sagnet om Alkestis, bl.a. Lully (1674), Gluck (1767) og Wellesz (1924).