Myndighetenes fremstøt for arabisering av samfunnet etter selvstendigheten har ikke maktet å rokke ved den franskspråklige litterære dominansen, og litteraturen på arabisk er relativt sett ubetydelig. Av arabiskspråklige forfattere kan nevnes Abd al-Hamid ibn Haduga (Benhadouga) (f. 1925), al-Tahir Wattar (f. 1936) og Zuhur Wanisi (f. 1936; hun er representert i novellesamlingen Den arabiske verden forteller, 1997). Den kontroversielle Rachid Boudjedra (f. 1941) skrev sine både politisk og erotisk utfordrende romaner først på fransk, men skiftet til arabisk fra 1981. Blant sentrale temaer som behandles i den moderne algeriske litteraturen er kulturkonfliktene i forholdet mellom tradisjon og modernitet, by og land, samt kritikk av den tiltagende korrupsjonen og maktkonsentrasjonen i samfunnet etter frigjøringen.