Alfred Windischgrätz, østerriksk feltmarskalk. I revolusjonsårene slo han ned reisningene i Praha (juni 1848) og Wien (oktober 1848), og ledet de østerrikske styrker i Ungarn 1849.