Alfred Owre var en norskamerikansk odontolog, utdannet både som lege og tannlege. Arbeidet først som professor 1902–1905, og deretter som rektor for College of Dentistry ved University of Minnesota 1905–1927, 1927–1933 var han rektor ved College of Dentistry ved Columbia University i New York. Owre nedla et betydelig arbeid i utviklingen av utdanning av odontologer.