Alfred Jensen, svensk forfatter, journalist og litteraturhistoriker; ansatt 1901 ved Svenska Akademiens Nobelbibliotek. Hans mest verdifulle vitenskapelige arbeid er Gundulic und sein Osman (1900); gode er også monografiene over dikterne J. Vrchlický og T. H. Sjevtsjenko. Hans Rysk kulturhistoria (3 bd., 1908), som alene behandler litteraturens historie, er et kompilasjonsarbeid. Jensen utførte et viktig pionerarbeid for å utbre kjennskap til slavisk litteratur i Norden, så vel ved sin egen produksjon som ved en rekke oversettelser av mesterverkene i slavisk poesi og prosa; også folkediktning. Utgav flere originale diktsamlinger.