Alfred Ernest Crawley, britisk sosialantropolog; gjorde banebrytende studier av kulturvariasjon innenfor emneområder som holdninger til seksualitet, kjønnsroller, ekteskap, familieliv og forholdet mellom foreldre og barn. Skrev bl.a. Studies of Savages and Sex (1929) og Dress, Drinks, and Drums (1931).