Alfonso Gatto, italiensk lyriker. Han hadde tilknytning til den retningen som kalles ermetismo, noe som kommer til uttrykk i hans vanskelige og ofte lukkede stil. Karakteristisk for Gatto, som f.eks. i diktsamlingen La forza degli occhi (1954), er kombinasjonen av naivitet og en kunstferdig retorikk. Diktene hans er gode eksempler på hvordan et antifascistisk engasjement kan uttrykkes poetisk, snarere enn realistisk. For Gatto er poesien i seg selv en permanent revolusjon, og den har en evne til å identifisere seg med de svake og undertrykte. En av hans senere diktsamlinger heter nettopp La storia delle vittime (1966; Ofrenes historie). I diktene settes poesi, natur, folket, fattigdom, godhet og fornuft opp som likestilte fenomener. Gatto skrev også lyrikk for barn, Il sigaro di fuoco (1945) og Il vaporetto (1963).