Alfons 8, konge av Castilla 1158–1214, sønnesønn av Alfons 7, etterfulgte sin far, Sancho 3. Led 1195 nederlag overfor maurerne; dette førte til samling av de kristne statene, og 1212 vant Alfons sammen med Pedro 2 av Aragonia den avgjørende seier ved Navas de Tolosa.