Alfons 5, foretok flere krigstog til Afrika og erobret bl.a. 1470 Tanger. 1475 forlovet han seg med prinsesse Johanna av Castilla, idet han gjennom dette ekteskapet håpet å oppnå en forening mellom Portugal og Castilla. Men Ferdinand den katolske og Isabella slo ham 1476 ved Toro, og Alfons måtte oppgi alle planer om å få Castillas krone. Under hans regjering koloniserte portugiserne det meste av Guineakysten.